اهمیت و علائم کمبود عناصر پر مصرف یا ماکرو در گیاهان

اصطلاح عناصر ماکرو (Macro Element) به آن دسته از عناصری اطلاق می­شود که به مقدار خیلی زیاد مورد نیاز گیاه هستند. نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) در گروه عناصر پرمصرف قرار می­گیرند که در این مقاله به نقش این عناصر و علائم کمبود آن در گیاهان پرداخته می­شود.

نقش نیتروژن در گیاهان:

 • کمک به تشکیل ساختار آمینواسید
 • کمک به تقسیم سلولی و رشد رویشی
 • نقش مهم در انجام فرایند فتوسنتز
 • کمک به تشکیل کربوهیدرات­ها

 

علائم کمبود نیتروژن در گیاهان

 • زردی و کلروز برگی به علت عدم سنتز کلروفیل
 • قهوه­ای و نکروزه شدن برگ­های پیر
 • زودرسی سریع و عدم تولید محصول با کیفیت

نقش فسفر در گیاهان

 • تشکیل بذر
 • کمک به ریشه­زایی
 • افزایش کیفیت میوه
 • تقسیم و بزرگ شدن سلول­ها

علائم کمبود فسفر

 • تغییر رنگ برگ­های جوان به سبز تیره و ارغوانی
 • قهوه­ای شدن حاشیه برگ­ها

نقش پتاسیم در گیاهان

 • عنصر ضروری در متابولیسم کربوهیدرات­ها و پروتئین­ها
 • کمک به جابه­جایی نشاسته
 • عنصر ضروری برای فعالیت آنزیم­ها
 • افزایش کیفیت میوه و بذر تولید شده
 • افزایش مقاومت به بیماری­ها و تنش­های غیرزیستی از جمله خشکی
keyboard_double_arrow_up