بذر ریحان بنفش کشتزار

بذر ریحان بنفش کشتزار فوق العاده حساس به سرما و بهترین درجه حرارت برای رشد 18 تا 20 درجه سانتی گراد

ریحان بنفش گیاهی یک ساله دارای برگهای بیضوی شکل و دندانه دار

رنگ برگ: بنفش

بافت خاک مناسب: لومی – شنی با مقادیر بالایی از ترکیبات آلی

فاصله ردیف در کشت مکانیزه 20 تا 30 سانتی متر و فاصله درون ردیف: 5 تا 10 سانتی متر با عمق کشت 1 تا 2 سانتی متر

مقدار بذر ریحان بنفش کشتزار مصرفی برای هر هکتار: 8 تا 10 کیلوگرم

نام علمی: Ocimum basilicum L.

خانواده:   Lamiaceae

keyboard_double_arrow_up