بذر ریحان بنفش کشتزار

نام علمی: Ocimum basilicum L.

خانواده:   Lamiaceae

  • ریحان بنفش گیاهی یک ساله دارای برگهای بیضوی شکل و دندانه دار
  • رنگ برگ بنفش
  • بذر ریحان بنفش فوق العاده حساس به سرما و بهترین درجه حرارت برای رشد 18 تا 20 درجه سانتی گراد
  • بافت خاک مناسب، لومی – شنی با مقادیر بالایی از ترکیبات آلی
  • فاصله ردیف در کشت مکانیزه 20 تا 30 سانتی متر و فاصله درون ردیف، 5 تا 10 سانتی متر با عمق کشت 1 تا 2 سانتی متر
  • مقدار بذر ریحان بنفش مصرفی برای هر هکتار 8 تا 10 کیلوگرم
keyboard_double_arrow_up