نام علمی: Allium cepa L.

خانواده:   Alliaceae

  • رنگ قرمز براق
  • سایز متوسط و بازار پسند
  • کروی شکل با یقه نازک
  • هم شکلی و هم سایزی بالا
  • دارای تعداد پوست بالا با ماندگاری و انبارداری بسیار خوب
  • طعم مناسب با میزان تندی پایین
keyboard_double_arrow_up