بذر چغندر لبویی   Red beet

نام علمی: Beta vulgaris var conditiva

خانواده:   Chenopodiaceae

  • دارای برگهای پهن با حاشیه دندانه دار
  • مناسب ترین شرایط رشد، آب و هوای معتدل و مرطوب
  • زمان کشت در مناطق سردسیر بعد از آخرین یخبندان بهاره و در مناطق گرمسیر حدود 6 تا 8 هفته قبل از اولین یخبندان پائیز
  • فاصله بین ردیف در کشت مکانیزه 25 تا 35 سانتی متر و عمق کشت 2 تا 3 سانتی متر
  • میزان مصرف بذر اصلاح شده 8 تا 12 کیلوگرم در هکتار
  • وزن هزار دانه 10 تا 15 گرم
  • آفات و بیماری های مهم مگس چغندر، شته سبز، سفیدک حقیقی و دروغین
keyboard_double_arrow_up