تره ایرانی Iranian Leek

نام علمی: Allium spp

خانواده:  Alliaceae

  • مناسب آب و هوای معتدل و سرد
  • رشد و عملکرد مناسب در زمین های هوموس دار و آهکی
  • کشت پاییزه در مناطق معتدل و کشت بهاره در مناطق سردسیر
  • فاصله بین ردیف ها در کشت مکانیزه 20 تا 25 سانتی متر
  • میزان مصرف بذر 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار
  • حساس به کمبود آهن و پتاس
  • حساس به بوته میری
keyboard_double_arrow_up