متوسط زودرس

پوشش برگی خیلی عالی با ویگور بوته ای مناسب

تعداد میوه در هر کلاستر 5-4 عدد

بافت میوه سفت و رنگ مناسب و بازار پسند

میوه بلوکی با متوسط وزن 160 150 گرم

بریکس 5

تحمل نسبتا بالا به ویروس های TY و TSWV

مناسب کشت بهاره در کلیه مناطق با درجه حرارت متوسط در فصل رشد

 

keyboard_double_arrow_up