زودرس با بوته قوی و بدون نیاز به قیم

مناسب کشت گلخانه ای و فضای باز

عملکرد بالا

متوسط وزن میوه 400 گرم

میوه مشکی براق با پوست صاف ، بسیار بازار پسند

دوره باردهی بلند مدت

میوه شیرین و کم تخم و فاقد مزه تلخ و تند

مناسب برای تازه خوری و فرآوری

مناسب برای تمام شرایط آب و هوایی

تحمل نسبی به فایتوفترا و کپک خاکستری

keyboard_double_arrow_up