خواص کاربردی کودهای گوگردی

عنصر گوگرد هرچند که در تغذیه گیاهان بسیار مورد توجه قرار می گیرد ولی علاوه بر خاصیت تغذیه کنندگی گیاهان برخلاف اکثر عناصر دیگر که در بحث تغذیه مورد استفاده قرار می گیرند تاثیر مستقیم و نقش تعیین کننده ای در جهت جلوگیری از شیوع آفات و بیماری دارا می باشد.
همانطور که می دانیم مصرف به موقع سولفور(گوگرد ) از ابتلای گیاهان به قارچ ها جلوگیری کرده که این امر در خصوص سولفور خشک به دلیل اینکه وگرد خشک پس از مصرف برای حل شدن در آب و جذب شدن در خاک دوره ی طولانی تری نسبت به عمر و رشد گیاه خواهد داشت، مصداق بیشتری پیدا می کند.

لذا مزیت های ویژه این ماده و ترکیب آن با آب، تاثیرات و خواص دو منظوره در آفت زدایی و تامین تغذیه محصولات کشاورزی موجب حصول برداشت سالم و عاری از محصولات معیوب می شود و در صورت استفاده به موقع و میزان مناسب ، جایگزین خوبی جهت عدم استفاده از خیلی از سموم و کودهای موجود در بازار می باشد.

 1.  اراضی شور و قلیایی باعث می شود علاوه بر عناصر موجود در کود سایرعناصر غذایی مورد نیاز گیاه موجود در خاک نیز حل شده و گیاه آنها را جذب نماید .
 2. باعث اصلاح خاک های شور یا شور قلیایی می شود.
 3. عملکرد محصولات زراعی و باغی را به صورت چشمگیر افزایش می دهد.
 4. باعث افزایش کیفیت و بازار پسندی محصولات کشاورزی می شود .
 5. میزان نشاسته در غده های سیب زمینی را افزایش می دهد.
 6. اسید های آمینه در محصول پیاز را افزایش می دهد و وزن غده افزایش می یابد.
  – از دیگر خواص گوگرد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 7. باعث کارایی مصرف آب (موجب حفظ رطوبت) دراراضی کشاورزی می شود .
 8. میزان پروتئین و روغن ارقام مختلف کلزا را افزایش می دهد .
 9. باعث افزایش خواص کیفی و کمی دانه ذرت می شود .
 10. باعث افزایش تولید میوه در درختان میوه می شود
 11. خصوصیات فیزیکی -شیمیایی بخصوص نفوذ پذیری خاک را افزایش می یابد.
 12. به صورت مداوم باعث کاهش اسیدیته (pH)خاکهای آهکی شده و حلالیت سایر عناصر غذایی کم مصرف ( ریز مغذی ها) مورد نیاز گیاهان را افزایش می دهد .
 13. به مرورزمان تثبیت فسفردر خاکها ی آهکی راکاهش می دهد.
 14. در پای درختان میوه اعم از مرکبات، پسته، نخیلات،گلابی و … تاثیر خوبی در کیفیت و کمیت محصول دارد .
 15. مقاومت نباتات و درختان را در برابر سرما افزایش می دهد .
 16. به دلیل گوگرد موجود در کود گوگردی مایع قارچهای موجود در خاک و دور طوقه درختان را از بین می برد .
 17. کود های گوگرد معدنی(بصورت مایع) علاوه بر گوگرد دارای عناصر ماکرو (پتاسیم –ازت –فسفر )و نیز ریز مغذیهایی مانند آهن، روی، منگنز، مس و غیره می باشد(کود ارگانیک گوگردی فاقد عناصر شور کننده خاک و عناصر سنگین است) .
 18. گوگرد مایع بر خلاف گوگرد پالایشگاهی به سرعت به فرم قابل جذب برای گیاهان در می آید.
 19. باعث کاهش تجمع نیترات در محصولات کشاورزی می شود.
 20. باعث حذف بي‌كربنات از آب آبياري می شود.بی کربنات در آب باعث کاهش جذب عناصر غذایی گیاه به ویژه ریز مغذی ها و کاهش عملکرد میشود.
keyboard_double_arrow_up