بذر گوجه فرنگی کاماراسر

CAMARAS-1606

BHN seeds

دیررس

پوشش برگی فوق العاده و ویگور بوته ای بسیار مناسب

تعداد 3-4 میوه در هر کلاستر

میوه سفت و دارای رنگ بسیار با کیفیت و بازار پسند

شکل میوه گرد و فوق العاده بازار پسند

میانگین وزن میوه 160-180 گرم

برداشت به همراه کلاستر

تحمل نسبی بالا به ویروس های TYو TSWV

مناسب کشت پاییزه در مناطق جنوبی (به ویژه هرمزگان و بوشهر)

keyboard_double_arrow_up