بذر هندوانه کوراسیدز

بذر هندوانه CRx-10226

Cora seeds

 

تیپ کریمسون سوئیت

متوسط رس

ویگور بوته به همراه پوشش برگی مناسب

رنگ گوشت عالی با تردی و شیرینی مناسب

رنگ پوست فوق العاده بازار پسند

عملکرد مناسب

میانگین وزن میوه 10-12 کیلوگرم

شکل میوه گرد

keyboard_double_arrow_up