بذر هندوانه فابرون ساتبرگ

FARBON

Saatberg

متوسط رس

ویگور و پوشش عالی

رنگ گوشت بسیار عالی به همراه تردی و شیرینی بی نظیر

رنگ پوست فوق العاده با کیفیت و بازار پسند

عملکرد عالی در واحد سطح

میانگین وزن میوه 10-12 کیلوگرم

شکل میوه بیضی

گلگاه نسبتا ضخیم و مناسب حمل و نقل

keyboard_double_arrow_up