بذر اسفناج هیبرید امپراتور

بذر اسفناج هیبرید امپراتور زود رس با رشد سریع

بوته بصورت نیمه ایستاده

دارای برگ های پهن نیزه ای شکل به رنگ سبز تیره و سطح صاف

مناسب جهت تازه خوری و فرآوری

بذر اسفناج هیبرید امپراتور دارای مقاومت نسبی به گلدهی می باشد

مقاومت به سفیدک داخلی اسفناج (نژادهای 1تا 7)

مناسب برای پاییز و زمستان و بهار در مناطقی با درجه حرارت متوسط و نسبتا خنک

IMPERATOR F1

Cora seeds

keyboard_double_arrow_up