بذر گوجه فرنگی هیبرید کوپرKoper F1

Saatberg

مناسب کشت فضای باز

متوسط به زودرس عالی

بوته قوی و پوشش برگی 4-5 عدد میوه در هر خوشه

میوه تخم مرغی شکل و خوش رنگ

میوه با کیفیت بالا و سفتی مناسب

وزن متوسط 170 گرم

مقاوم به TYLCV-TMV، ورتیسیلیوم و فوزاریوم 1 و 2

مناسب کشت در مناطق معتدل و درجه حرارت متوسط رو به پایین

keyboard_double_arrow_up