بذر گوجه فرنگی هیبرید راکل Rakel F1

Saatberg

مناسب کشت فضای باز

نسبتا زود رس با ویگور بالا و تشکیل میوه مناسب

بازدهی و عملکرد مناسب در شرایط گرم و خشک

میوه گرد و سفت و قرمز خوش رنگ با وزن متوسط 140 گرم

یکنواختی مناسب در شکل وسایز و بازارپسندی بالا

مقاوم بالا به ورتیسیلیوم، فوزاریوم و TOMV

keyboard_double_arrow_up