بذر خیار هیبرید فضای باز سی بل

C-BelF1

Saatberg

تیپ Beit alpha

درصد بالای گل های ماده

تشکیل میوه مناسب با عملکرد بالا

بوته قوی و تشکیل مناسب میوه در شاخه های جانبی

میوه شیاردار به رنگ سبز تیره و طول متوسط 15 سانتیمتر

تحمل نسبی به سفیدک سطحی CMV.WMV

تحمل نسبی به هوای گرم با درجه حرارت متوسط رو به بالا

دارای بافت متراکم و ترد مزه

keyboard_double_arrow_up