بوته قوی با رشد سریع

2-1 گل در هر بند و 100% پارتنوکارپ

فاصله میانگره کوتاه

عملکرد بالا با کیفیت عالی میوه

میوه شیاردار به رنگ سبزه تیره با طول 18-16 سانتیمتر

مقاومت بالا به گرما و تحمل مناسب در مقابل تنش های دمایی

مقاوم به CMV.CVYV و تحمل بالا به سفیدک سطحی  و داخلی

keyboard_double_arrow_up