میزان باردهی و طول دوره باردهی مناسب

2-3 گل در هر بند 100% پارتنو کارپ

مقاومت مناسب به گرما و تنش های محیطی

حفظ کیفیت میوه در طول دوره باردهی

طول میوه 17-15 سانتیمتر شیاردار با رنگ سبز تیره و ماندگاری خوب

مقاومت مناسب به سفیدک سطحی و داخلیCMV.ZYMV

keyboard_double_arrow_up