میان رس

تیپ کریمسون سوئیت

پوشش برگی مناسب و تحمل نسبی به آفتاب سوختگی

میوه درشت و کشیده با وزن متوسط 14 کیلوگرم

رنگ گوشت میوه قرمز تیره، ترد و شیرین با کیفیت و مزه بسیار عالی

پوست مقاوم به ترک خوردگی و مقاوم در حمل و نقل

مناسب کشت در مناطقی با درجه حرارت متوسط در زمان برداشت

keyboard_double_arrow_up