بذر خیار هیبرید فضای باز سوپرگاما

بذر خیار هیبرید سوپرگاما با بوته قوی با رشد رویشی بالا و مقاوم

نسبتا زود رس با دوره باردهی طولانی

تشکیل میوه مناسب با عملکرد بالا

میوه خیار هیبرید فضای باز سوپرگاما خوش فرم و شیاردار به رنگ سبز تیره به طول متوسط 16 سانتیمتر است

فاصله میان گره های کوتاه و تولید مناسب در شاخه های جانبی

تحمل نسبی به سفیدک سطحی و داخلی ZYMV-CMV-WMV-PRSV

keyboard_double_arrow_up