بذر خیار هیبرید فضای باز سوپرگاما

بوته قوی با رشد رویشی بالا و مقاوم

نسبتا زود رس با دوره باردهی طولانی

تشکیل میوه مناسب با عملکرد بالا

میوه خوش فرم و شیاردار به رنگ سبز تیره به طول متوسط 16 سانتیمتر

فاصله میانگره های کوتاه و تولید مناسب در شاخه های جانبی

تحمل نسبی به سفیدک سطحی و داخلی ZYMV-CMV-WMV-PRSV

keyboard_double_arrow_up