پیاز زرد تگزاس ارلی گرانو

بذر پیاز زرد تگزاس ارلی گرانو رقم روز کوتاه

دوره رشد حدود 170 روز

رنگ پوست زرد روشن

بافت مقاوم و طعم ملایم

تحمل بالا پوسیدگی ریشه صورتی پیاز

وزن متوسط بذر پیاز زرد تگزاس ارلی گرانو : 190-200 گرم

شکل غده گرد و بازار پسند

keyboard_double_arrow_up