بیماری های مهم لوبیا

آفات و بیماری­های گیاهی از مهم­ترین چالش­های تولید محصولات کشاورزی به ویژه لوبیا در جهان است. طبق آمار سازمان خواروبار جهانی سالانه بین 20 تا 40 درصد از محصولات تولیدی کشاورزان توسط آفات و بیماری­ها از بین می­رود. گیاه لوبیا یکی از گیاهان مهم سبزی و صیفی است که نسبت به برخی از آفات و بیماری ها حساس است. در این مقاله با شش آفت و بیماری مهم لوبیا آشنا می­شویم.

1- مگس مینوز لوبیا

مگس مینوز Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) یکی از مهم­ترین آفات خسارت­ زا در گیاه لوبیا است.این آفت چند نسلی که هر ماه یک نسل تولید می­کند از بافت برگ تغذیه می­ کند. لاروهای این آفت با ایجاد دالان­ های مارپیچ باعث تخریب سلول­ های برگی و کاهش فتوسنتز می­شود.

2-بلایت باکتریایی معمولی لوبیا

باکتری Xanthomonas campestris pv. phaseoli  عامل بیماری بلایت باکتریای معمولی لوبیا می باشد. استفاده از بذور آلوده و کاشت در مزارعی که سابقه آلودگی داشته اند دو عامل اصلی در آلودگی محصولات می باشد.

3-پژمردگی فوزاریومی لوبیا

پژمردگی فوزاریومی یکی دیگر از مهم­ترین بیماری­ های تاثیرگذار روی لوبیا است. نشانه­ های اولیه این بیماری شامل کلروز (زردی) و کوتولگی بوته­ ها است. با پیشرفت بیماری برگ­های کلروز یافته نکروزه و قهوه­ای رنگ می­شوند عامل بیماری فوزاریومی از طریق اندام زیرزمینی و ریشه وارد گیاه شده، و با انسداد بافت ­های آوندی منجر به رنگ­ پریدگی، پژمردگی و در نهایت مرگ گیاه می­شود.

عامل فوزاریوم، قارچ Fusarium oxysporum است. شرایط آب و هوایی مرطوب باعث شیوع بیشتر این بیماری می­ شود. در برخی از موارد ساقه اصلی در نزدیکی سطح خاک به رنگ قهوه­ ای مایل به قرمز در می­آید.

4-بیماری آنتراکنوز

این بیماری به تمامی اندام هوایی از جمله غلاف لوبیا آسیب وارد می­کند. علائم بیماری شامل تاول­ های فرورفته است که با پیشرفت بیماری به شکل حلقه­ های تیره در می­ آیند.

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز لوبیا، قارچ Colletotricaum lindemuthianum است. شرایط آب و هوایی مرطوب تاثیر زیادی در گسترش آنتراکنوز دارد.

5-زنگ لوبیا

در این بیماری، جوش ­هایی به رنگ زرد تا قهوه­ ای روی برگ­ ها به وجود می ­آید. با پیشرفت بیماری کل برگ به رنگ زرد و یا قهوه­ ای در می­آید. این بیماری علاوه بر لوبیا گونه­ های دیگری از خانواده باقلائیان را هم آلوده می­کند. شرایط آب و هوایی مرطوب باعث تشدید این بیماری می­ شود.

عامل بیماری زنگ لوبیا، قارچ Uromyces appendiculatus است. مهم­ترین زمان برای شیوع این بیماری در زمان گلدهی یا کمی قبل از گلدهی است.

6-موزاییک معمولی لوبیا

در بیماری موزائیک معمولی لوبیا، یک الگوی موزاییکی سبز تیره و روشن روی پهنک برگ ظاهر می­شود. بعضی از رگبرگ ها یا بخش هایی از آنها علائمی از کلروز (زردی) را نشان می دهند. با پیشرفت بیماری، قسمت­هایی از برگ ها ممکن است چروکیده، تاول مانند یا بدشکل شوند. پیچش برگ­ ها به سمت پایین یا لوله شدن آنها از دیگر علائم این بیماری است که دیرتر ظاهر می­ شود.

در بیماری موزائیک معمولی لوبیا، آلودگی اولیه از طریق بذرهای آلوده صورت می گیرد. لوبیا سفید نسبت به این بیماری نسبتا متحمل است. میزان انتقال با بذر در ژنوتیپ های لوبیا چیتی ۸۰/۷% در لوبیا قرمز ۷۶/۵% و لوبیا سفید ۴۰/۵% گزارش شده است

keyboard_double_arrow_up