نام علمی: Solanum lycopersicum

خانواده: Solanaceae

  • میان رس با بوته قوی و پوشش برگی بالا
  • مناسب کشت بهاره
  • شکل گرد با سایز متوسط، وزن حدود 180 تا 200 گرم
  • قرمز خوش رنگ و بازار پسند
  • هم شکلی بالا
  • عملکرد بالا
  • مناسب برای تازه خوری و فرآوری
keyboard_double_arrow_up