نام علمی: Cucumis melo var. cantalupensis

خانواده:   Cucurbitaceae

  • گوشت سبز رنگ با عطر و طعم منسب و شیرینی بالا
  • وزن و سایز مناسب و عملکرد بالا
  • هم شکلی و هم سایزی بالا
  • دوره رشد 80 تا 100 روز
  • دمای مطلوب 18 تا 24 درجه سانتی گراد
  • pH مناسب بین 6 تا 7
  • مقدار بذر لازم برای هر هکتار 3 تا 5 کیلوگرم
  • آفات و بیماریهای مهم، شته، کنه، مگس خربزه، سفیدک، آنتراکنوز
keyboard_double_arrow_up