نام علمی: Cucumis melo

خانواده:   Cucurbitaceae

  • دارای برگ های سبز تیره و پهن
  • حساس به رطوبت به دلیل بروز بیمارهای قارچی
  • مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک
  • دارای طعم شیرین و رنگ گوشت مناسب با پوشش برگی عالی
  • بهترین pH خاک برای کشت 6 تا 7
  • آفات و بیمارهای مهم شته، کنه، مگس و عروسک خربزه، سفیدک و بوته میری
keyboard_double_arrow_up