پیازچه Scallion

نام علمی: Allium fistulosum

خانواده:  Alliaceae

  • وزن هزار دانه 8/3 گرم
  • زمان کشت اوایل اسفند یا اواخر خرداد
  • نیاز به نور مستقیم
  • حساس به سرما
  • pH مناسب 5/5 تا 5/6
  • بهترین دمای رشد 25 درجه سانتی گراد
keyboard_double_arrow_up