متوسط رس

پوشش برگی فوق العاده با ویگور بوته ای عالی

تعداد میوه در هر کلاستر 5-4 عدد

بافت میوه سفت و رنگ بسیار عالی و بازار پسند

میوه بلوکی با متوسط وزن 170 – 160 گرم

بریکس 5/5 – 5

تحمل نسبتا بالا به ویروس های TY و TSWV

مناسب کشت پاییزه در استان های جنوبی (هرمزگان و بوشهر)

و نیز کشت بهاره در کلیه مناطق با درجه حرارات متوسط رو به پایین

keyboard_double_arrow_up