بذر جعفری کشتزار

بذر جعفری کشتزار رقم برگ صاف

دارای ریشه مستقیم و عمیق

مقاوم در برابر سرما و خشکی

حساس به آب و هوای گرم

مناسب کشت در زمین نیمه سنگین با بافت لومی و pH مناسب بین 6 تا 7

فاصله بین ردیف ها در کشت مکانیزه بذر جعفری کشتزار 25 تا 40 سانتی متر و فاصله روی ردیف 10 تا 20 سانتی متر و عمق کاشت 1 تا 5/1 سانتی متر

میزان مصرف بذر 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار

بیماریهای مهم ویروس موزائیک کرفس، باکتری سپتوریا

نام علمی: Petroselinum hortense

خانواده:   Apiaceae

keyboard_double_arrow_up