نسبتا زودرس(80-70 روز)

تیپ گرد

به رنگ بنفش تیره و بسیار بازار پسند

دارای پوشش برگی مناسب

هم شکلی و هم سایزی بسیار مناسب

فشردگی و سفتی عالی

متوسط وزن 5/1 کیلوگرم

سازگاری مناسب با شرایط محیطی مختلف

ماندگاری بالا

جعفری کشتزار با برگ های پهن

به رنگ سبز تیره

کیفیت خوراکی بالا

دارای عطر و طعم بسیار مناسب

جعفری کشتزار با برگ های پهن

به رنگ سبز تیره

کیفیت خوراکی بالا

دارای عطر و طعم بسیار مناسب

keyboard_double_arrow_up