متوسط به زودرس

سایز سوخ مناسب و بازار پسند با یقه نازک

سوخ های هم شکل و هم سایز

رنگ پوست عالی بدون رگه های سبز

متوسط وزن 170-150 رم

عملکرد مناسب

مناسب کشت در مناطق با طول روز کوتاه

keyboard_double_arrow_up