نام علمی:Cucumis melo

خانواده:   Cucurbitaceae

  • بیضی شکل
  • رنگ پوست طلایی با توربندی مناسب و بازار پسند
  • گوشت کرم رنگ با عطر و طعم مناسب و بسیاری شیرین، یکنواختی و هم شکلی بالا
  • وزن و سایز مناسب
keyboard_double_arrow_up