بررسی طبقه بندی بذر ها بر اساس گواهی معتبر

 

هدف اصلی گواهی های ارائه شده برای بذر ها بررسی و حفظ صفات ژنتیکی آن از گرفتن تا رسیدن به محصول با مرغوبیت مورد نظر می باشد. بنابراین این گواهی ها در طبقه بندی بذر ها از ابتدای بذر گیری از یک واریته تا رسیدن به محصول و طی کردن مراحل اقتصادی آن را شامل می شود. در طبقه بندی بذر ها که بر اساس قوانین CSGA می باشد بذر ها را به چهار دسته تقسیم کرده اند.

بذر ها به باور غلط فقط به دانه های کاشتنی اطلاق می گردد اما به بذر و سایر اندام های گیاه که ممکن است از آن گیاه جدید تولید شود این نام تعلق می گیرد

  1. بذر اولیه یا اصلاح گر( (Breeder seed or Nucleus)

. بذر اصلاح گر بذری است که زیر نظر مستقیم متخصصان و بهنژادگران نباتات و گیاهان تهیه و تولید می گردد.این بذر ها با برچسب سفید نشان داده می شوند از نظر مقداری بسیار کم می باشند و اصولا برای کشت در مقیاس وسیع انجام نمی شود. از بذر های اولیه برای تولید بذر پایه استفاده می گردد. تهیه ی این بذر کار نسبتا پیچیده و سختی می باشد و نیازمند ملاحضات خاصی است که باید رعایت شود.

      گاهی این بذر خود به سه بخش پرورده یک، پرورده دو و پرورده سه تقسیم میود.

  1. بذر پایه یا سوپر الیتSuper elite or foundation seed) )
    این بذر از مورد قبلی تهیه می شود و دارای برچسب کارت سفید رنگ می باشد. برای تهیه بذر پایه زیر نظر موسسات و متخصصان این امر از بذر پایه در مزرعه های بزرگ استفاده می شود و در تهیه ی تولید بذر های ثبت شده مورد استفاده قرار می گیرد.
  2. بذر ثبت شده یا به اصطلاح بذر مادری ( Registered Seed یا EGIT )
    در طبقه بندی بذر ها این بذر از بذر پایه و زیر نظر کارشناسان تهیه می شود. در تهیه این بذر ممکن است بار ها مجبور به تولید آن شوید. چرا که باید از میان بذور ثبت شده بذری مناسب ثبت شود. این بذر را نمی توان نمونه تجاری در نظر گرفت. این دسته را با کارت ارغوانی مشخص می کنند

4. بذر گواهی شده ( Certified Seed )
این بذر نتیجه ی بذر مادری می باشد و در طبقه بندی بذر ها در رتبه ی آخر قرار می گیرد و آخرین محصول برنامه گواهی می باشد که این تایید هم نیازمند بازرسی و نظارت متخصصین این امر و موسسات ذی ربط می باشد. این دسته از بذر ها با کارت آبی نشان داده می شود و برای تولید انبوه مزارع قابل دسترسی است و می توانید از فروشگاه ما تهیه کنید.

keyboard_double_arrow_up