بذر لوبیاسبز کشتزار

بذر لوبیا سبز سان ری کشتزار پر بار با غلاف های کاملاً بدون نخ

مناسب کشت در مناطق معتدله و گرم

دمای مطلوب رشد 18 تا 25 درجه سانتی گراد

pH مناسب برای رشد 6 تا 5/6 و حساسیت بالا به شوری

فاصله بین ردیف ها در کشت مکانیزه بذر لوبیا سبز سان ری کشتزار  50 تا 60 سانتی متر، فاصله روی ردیف 10 تا 15 سانتی متر، عمق کشت 2 تا 5/2 سانتی متر

میزان مصرف بذر 80 تا 120 کیلوگرم در هکتار

بیماری و آفات مهم، لکه سیاه، زنگ، آنتراکوز و سفیدک دروغین، فوزاریوم، پیتیوم، فایتوفترا، شته لوبیا، سرخرطومی لوبیا، سوسک برگ خوار، سرخرطومی لوبیا، سوسک مکزیکی لوبیا

نام علمی: Phaseolus vulgaris

خانواده:   Fabaceae

keyboard_double_arrow_up