بذر لوبیاسبز کشتزار

نام علمی: Phaseolus vulgaris

خانواده:   Fabaceae

  • پر بار با غلاف های کاملاً بدون نخ
  • مناسب کشت در مناطق معتدله و گرم
  • دمای مطلوب رشد 18 تا 25 درجه سانتی گراد
  • pH مناسب برای رشد 6 تا 5/6 و حساسیت بالا به شوری
  • فاصله بین ردیف ها در کشت مکانیزه 50 تا 60 سانتی متر، فاصله روی ردیف 10 تا 15 سانتی متر، عمق کشت 2 تا 5/2 سانتی متر
  • میزان مصرف بذر 80 تا 120 کیلوگرم در هکتار
  • بیماری و آفات مهم، لکه سیاه، زنگ، آنتراکوز و سفیدک دروغین، فوزاریوم، پیتیوم، فایتوفترا، شته لوبیا، سرخرطومی لوبیا، سوسک برگ خوار، سرخرطومی لوبیا، سوسک مکزیکی لوبیا
keyboard_double_arrow_up