نخودفرنگی کشتزار

ارتفاع بوته حدود 90- 110 سانتی متر

دارای غلاف های سبز رنگ بزرگ تقریباً بدون نوک

متوسط طول غلاف 11-12 سانتی متر

تعداد دانه در غلاف 8-9 عدد

سایز دانه درشت (متوسط 11 میلیمتر)

بسیار پربار

keyboard_double_arrow_up