بذر فلفل دلمه کشتزار

مناسب کشت در فضای باز

رنگ سبز تیره

سایز استاندارد

keyboard_double_arrow_up