بذر فلفل دلمه کشتزار

  • مناسب کشت در فضای باز
  • رنگ سبز تیره
  • سایز استاندارد
keyboard_double_arrow_up